RSS
 

Porada VZO 18. 5. 2023

24 Kvě

Porada VZO 18. 5. 2023

 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Porada VZO 18. 5. 2023

V rubrice Nezařazené

 

Dopady vládního balíčku na rodiny v ČR

23 Kvě
 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dopady vládního balíčku na rodiny v ČR

V rubrice Nezařazené

 

Takto chce vláda zachránit veřejné finance

12 Kvě

Škrty na výdajové straně
Nejvíce má jít z rezortu průmyslu a obchodu (20 miliard), na zemědělství dojde k úspoře 10 miliard, na dopravě činí úspora šest miliard, místní rozvoj sníží dotace o 2,8 miliardy, školství o dvě miliardy. Ostatní dotace se pokrátí o 13,4 miliardy.

Úspory na provozu státu a platech
Úspory na provozu státu by měly činit přes 11 miliard, na platech státních zaměstnanců pak téměř 10 miliard korun.

Zavedení pouze dvou sazeb DPH
Ve snížené sazbě budou všechny potraviny či zdravotnické prostředky. Do zvýšené sazby se přesune točené pivo, úklidové práce v domácnosti,služby opraven obuvi či kol, kadeřnictví, saun, ale třeba také noviny, nápoje či palivové dřevo.

Zvýšení daně z nemovitých věcí
Zvýšení sazeb daně z nemovitých věcí by mělo být až na dvojnásobek plně ve prospěch státního rozpočtu. Zavedena by měla být i automatická valorizace daňové povinnosti podle inflace.

Daně z příjmu fyzických osob
Vláda navrhuje změnu pásma příjmů, v rámci kterého se platí 23% sazba daně. Nově bude namísto čtyřnásobku průměrné mzdy začínat na trojnásobku průměrné mzdy. V současnosti zaměstnanec platí 23procentní daň z příjmů, které přesahují částku 161 300 korun. Do této sumy platí 15% daň. Nově bude tato částka zhruba ve výši 121 000 korun.

Zvýšení daně z příjmů u firem
Firmy jsou nyní podle představitelů vlády zdaněné pod průměrem EU. „Jsme na 16. až 18. místě z 27 zemí,“ uvedl Stanjura. Navrhuje proto zvýšení daně z příjmů u firem o dvě procenta z 19 na 21.

Zastropování úlev z odvodů pro DPP
První limit bude stanoven pro DPP u jednoho zaměstnavatele, a to ve výši 25 procent průměrné mzdy. Druhý limit bude stanoven pro vznik účasti na pojištění při souběhu více DPP u více zaměstnavatelů, a to ve výši 40 procent průměrné mzdy.

Zvýšení poplatků za dobývání nerostů
Dosavadní systém stanovení výše úhrady z vytěženého množství a sazby dle typu nerostu zůstává zachován, upravuje se pouze výše podílu sazby k referenční ceně u uhlí o tři procenta, u stavebních surovin o dvě procenta a u silikátových a ostatních surovin o jedno procento.

Změny při prodeji cenných papírů a podílů
Ponechává se současné osvobození příjmů z prodeje cenných papírů od zdanění z příjmů fyzických osob do výše 100 000 korun za zdaňovací období a zároveň se nově ohraničuje osvobození příjmu z prodeje cenného papíru

Zvýšení sazby nemocenského pojištění
Znovuzavedení nemocenského pojištění zaměstnanců ve snížené výši 0,6 procenta. Průměrná hrubá mzda za rok 2022 dle ČSÚ činí 40 353 Kč měsíčně, dopady na čistý příjem takového zaměstnance jsou 242 Kč měsíčně.

Zvýšení ceny dálniční známky
Zvýšení ceny dálniční známky z 1500 na 2300 korun za rok, současná cena byla platná od roku 2012 a propadla se tak její reálná hodnota. Vláda plánuje i zavedení nového pravidelného valorizačního schématu, které bude reflektovat výši inflace.

Státní podpora stavebního spoření
Snížení státní podpory stavebního spoření na maximálně 1000 korun za rok pro nové i stávající smlouvy.

Zrušení daňových výjimek
Celkem vláda zruší 22 daňových výjimek, z toho 11 jich bude u daně z příjmu, což by mělo zjednodušit i podávání daňových přiznání.
– omezení daňové uznatelnosti při nákupu osobních automobilů pro podnikatelské účely na první dva miliony korun

– omezí se sleva na dani na manžela nebo na manželku,
a to pouze na ty pečující o dítě do tří let věku.

– ruší se školkovné,
což je sleva na dani za umístění dítěte do předškolního vzdělávání.

– zrušení slevy na studenta.
Hlavním důvodem je nízká efektivita vůči klasickým studentům, kterým by v principu postačovala standardní sleva na poplatníka.

– zrušení osvobození nepeněžních benefitů zaměstnancům,
neboť jde o selektivní daňovou výjimku, kterou efektivněji uplatňují větší zaměstnavatelé. S ohledem na neplnění účelu daňové výjimky vláda navrhuje zrušení osvobození nadlimitních stravenek.

– snížení limitu pro osvobození příjmů z tombol a hazardních her
a to ze stávajícího 1 mil. Kč na 50 tisíc Kč.

– zrušení odpočtu za členské příspěvky odborům,
jde o vysoce selektivní výjimku.

– zrušení osvobození náhrady za vyvlastnění,
které bude nově ve stejném daňovém režimu jako prodej majetku.

– zrušení zvláštního daňového režimu pro plat prezidenta republiky,
který bude nově standardně daněn jako příjem zaměstnance.

– zrušení daňové uznatelnosti tichého vína jako daru do 500 Kč na reprezentaci.


– zrušení odpočtu úhrad za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.


– zrušení osvobození mzdového vyrovnání v hornictví a odstupného horníkům.


– sjednocení selektivních výjimek do obecného neúčelového limitu do 50 tisíc Kč ročně.


– návrat spotřební daně z motorové nafty
zpět na původní úroveň před invazí Ruska na Ukrajinu dříve než k 1. 1. 2024.

– zrušení osvobození leteckých pohonných hmot
(letecký benzin, kerosen) od spotřební daně u vnitrostátních letů.

– stanovit vratky za tzv. zelenou naftu podle normativů,
čímž odpadne podnikatelům povinnost vést evidence skutečné spotřeby minerálních olejů.

– zrušení vratky spotřební daně z minerálních olejů
spotřebovaných v mineralogických a metalurgických procesech.

– zrušení osvobození metalurgických a mineralogických procesů
od daně ze zemního plynu a některých dalších plynů, daně z pevných paliv a daně z elektřiny.

Zdroj: Ministerstvo financí

Zobrazit nebo vytisknout článek v PDF

 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Takto chce vláda zachránit veřejné finance

V rubrice Nezařazené

 

Porada VZO 12. 4. 2023

18 Dub

Porada VZO 12. 4. 2023

 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Porada VZO 12. 4. 2023

V rubrice Nezařazené

 

Zájezd na výstavu HOBBY České Budějovice – květen

23 Bře
 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zájezd na výstavu HOBBY České Budějovice – květen

V rubrice Nezařazené

 

Zápis schůze 15. 3. 2023

22 Bře

Zápis schůze z 15. 3. 2023

 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis schůze 15. 3. 2023

V rubrice Nezařazené

 

Volné termíny 2023

24 Úno
 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Volné termíny 2023

V rubrice Nezařazené