RSS
 

Kolektivní smlouva 2019-informace pro zaměstnance společnosti LBM

26 Říj

PDF verze ke stažení a přečtení

Ukončení KV KS 2019 informace pro zaměstnance společnosti LBM 

 

Vážení spoluzaměstnanci společností LASSELSBERGER a LB MINERALS

dovolte, abychom Vás informovali, že 19. 10. 2018 bylo ukončeno kolektivní
vyjednávání Kolektivní smlouvy na rok 2019 mezi Vašimi zástupci a vedením
obou společností.

Kolektivní vyjednávání probíhalo od 26. 9. 2018. S podporou Vás, našich
spoluzaměstnanců, za přispění zástupců jednotlivých základních organizací
odborového svazu a zástupců vedení obou společností došlo po nelehkých
jednáních k dohodě na znění konečného textu Kolektivní smlouvy na rok 2019.
Podařilo se pro všechny zaměstnance zachovat všechny výhody, které na
základě kolektivní smlouvy využívali již v roce 2018.

Došlo k dohodě u článku 6.1.8 kolektivní smlouvy, kde probíhalo nejobtížnější
a nejsložitější vyjednávání – minimální navýšení průměrných tarifů. Vaši
zástupci v obou KOO na navýšení základních mezd kladli nejvyšší prioritu a
tento bod byl nejdůležitější pro drtivou většinu zaměstnanců obou společností.
Průměrná výše základní hodinové a měsíční mzdy vycházející ze mzdových
výměrů zaměstnanců platných k 31. 10. 2018 s výjimkou zaměstnanců
odměňovaných smluvní mzdou se zvýší v průměru nejméně o 6,5 procentních
bodů nejpozději do 1. 2. 2019. Kolektivní smlouva na rok 2019 každému
zaměstnanci naší společnosti s výjimkou zaměstnanců odměňovaných smluvní
mzdou garantuje navýšení základní hodinové a měsíční mzdy o 3,5 procentního
bodu. K dohodě na znění tohoto článku došlo až po několika přerušeních jednání,
samostatných konzultacích vyjednávacích týmů zástupců zaměstnanců a
zástupců vedení společností a až po garantování koeficientu zvláštní roční
odměny – označené jako 13. plat, která bude vyplacena ve výplatním termínu 11.
12. 2018 – garantovaný koeficient 13. platu v roce 2018 vedením společností
LASSELSBERGER a LB MINERALS – výše koeficientu nejméně 1,2.
Došlo k dohodě u článku 8.5.1 kolektivní smlouvy, kdy příspěvek na rekreaci
bude navýšen z částky 4 500,- Kč na částku 6 000,- Kč. Od 1. 1. 2019 tak bude
příspěvek zvýšen o 1 500,- Kč.

Došlo k dohodě u článku 6.13.1 kolektivní smlouvy, kdy ocenění dlouhodobých
pracovních výsledků zaměstnanců za celkovou dobu trvání pracovního poměru
ve společnosti bude doplněno o kategorii 45 let 22 500,- Kč.
Došlo k dohodě u článku 6.5 kolektivní smlouvy, kdy příplatek za práci v noci
bude navýšen z 15 Kč za odpracovanou hodinu na hodnotu 20 Kč za každou
odpracovanou hodinu při práci v noci. Od 1. 1. 2019 tak dojde k navýšení
příplatku za práci v noci o 5 Kč.

Došlo k dohodě u článku 6.1.4 kolektivní smlouvy na úpravě rozpětí
minimálních a maximálních mzdových tarifů při stanovené týdenní pracovní
době 37,5 hod.

Došlo k dohodě při projednávání článku 8.2 kolektivní smlouvy, že od 1. 2.
2019 dojde u cenově zvýhodněného stravování k navýšení ceny hlavního jídla u
zaměstnance z 29 Kč na 31 Kč. Dochází k uzavírání nových smluv s poskytovateli
stravy naší společnosti, a tak navýšení ceny na hlavní jídlo zaměstnanců půjde na
suroviny pro přípravu stravy. Dále bylo dohodnuto, že od 1. 2. 2019 bude zvýšen
také příspěvek na jedno hlavní jídlo na stravování i za zaměstnavatele.

Dále v textu kolektivní smlouvy došlo k úpravám vyvolaným legislativními
změnami a v některých případech zobecněním na základě právních předpisů.
Podpisem kolektivní smlouvy bude dán prostor k řešení problémů vyvolaných
nepříznivým stavem na pracovním trhu a k nalezení odpovědí na otázky, které
ukázaly na problémy v jednotlivých výrobních jednotkách obou společností.
Kolektivní smlouva zaručuje minimální procento nárůstu mzdových tarifů a jako
v několika minulých letech, tak i v roce 2019 bude pravděpodobně procento
nárůstu minimálních mzdových tarifů překročeno o několik procentních bodů.
Po dohodě na konečném textu Kolektivní smlouvy na rok 2019 se obě strany
shodly, že naplnění této dohody záleží na obou stranách. Zaměstnavatel přijímá
zodpovědnost za naplnění podnikatelského záměru a naplnění Kolektivní
smlouvy na rok 2019, odbory přijímají spoluzodpovědnost za náležitosti, které
mohou zodpovědní zaměstnanci svým jednáním a svou prací ovlivnit. Dobrý
zaměstnavatel nemůže být bez dobrých zaměstnanců a naopak.

Děkujeme Vám všem za podporu, zástupcům KOO LB MINERALS a
zástupcům KOO LASSELSBERGER, které spolu aktivně spolupracují celou
dobu od vzniku obou společností, a také děkujeme zástupcům vedení společnosti
LASSELSBERGER a LB MINERALS za to, že se kolektivního vyjednávání
aktivně účastnili a svým odpovědným přístupem k jednání zachovali sociální smír
v našich společnostech. Zaměstnanci společností podpisem Kolektivní smlouvy na
rok 2019 mají stanovené podmínky, za kterých budou v příštím roce odměňováni
za práci, a jaké budou využívat benefity pro odpočinek a relaxaci.

Jiří Kříž 
Předseda KOO LB MINERALS

Libor Hauzner
Předseda KOO LB MINERALS

 

 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kolektivní smlouva 2019-informace pro zaměstnance společnosti LBM

V rubrice Naše akce, Zápisy z jednání

 

Komentáře uzavřeny.