RSS
 

Vážené kolegyně a kolegové, vážení zaměstnanci,

22 Pro

v předvánoční atmosféře a s blížícím se koncem roku nám dovolte opět tradiční krátké ohlédnutí a zhodnocení uplynulých měsíců. Průběh roku 2017 byl poznamenán značnou konjukturou v mnoha odvětvích průmyslu, což mělo za následek maximální požadavky našich rozhodujících zákazníků na dodávaná množství, především u kaolinu. Dostali jsme se tak ve všech třech kaolinových závodech na hranice výrobních kapacit a někdy i za tyto hranice. Někdy byla nutná vzájemná výpomoc mezi závody a zvýšený příkup kaolinu od jiných producentů. Je velmi cenné, že se nám toto období podařilo společně zvládnout, i když často za cenu mimořádných opatření a nasazení našich mnoha pracovníků o sobotách a nedělích.
Společně věříme, že zvládnutí těchto požadavků se pozitivně projeví u našich zákazníků i v dobách klesající potřeby.

Ve finanční oblasti se nám jako vývozcům samozřejmě negativně projevilo ukončení intervencí ČNB a posílení koruny vůči EUR. Dopady tohoto kroku se projevily především v druhém pololetí.
Jsme rádi a zároveň můžeme být společně hrdí na to, že i přes všechny potíže lze již dnes potvrdit, že podnikatelský záměr celého roku 2017 společnost LB MINERALS, s.r.o. splní, a to ve všech základních ukazatelích. Navazujeme tak na úspěšnou tradici z let předchozích. K tomu nám dopomohlo úsilí a práce Vás všech, celého pracovního kolektivu společnosti.

Dobré výsledky roku 2017 nám zároveň umožnily splnit všechny body kolektivní smlouvy včetně pohyblivé složky mezd a zvýšeného 13. platu.

Za velmi dobře odvedenou práci, za vynaložené úsilí bychom Vám chtěli nyní vyjádřit naše velké uznání a poděkování.

Přejeme Vám všem krásné vánoční svátky plné pohody a spokojenosti. Do nového roku 2018 pak přejeme především hodně zdraví a osobních úspěchů.

Za vedení společnosti

Ing. Ladislav Matoušek, Ing. Pavel Bárta, Mgr. Jan Komiš

 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vážené kolegyně a kolegové, vážení zaměstnanci,

V rubrice Nezařazené

 

Komentáře uzavřeny.