RSS
 

České zdravotní pojišťovny v čele s VZP klamou své klienty a znemožňují jim přístup k nejmodernější léčbě rakoviny

10 Kvě

Praha 10. 5. 2013

Představitelé pražského protonového centra (PTC) s politováním konstatují, že VZP svým prohlášením ze dne 9. 5. odmítla možnost uzavření výhodné smlouvy na léčbu svých klientů nejmodernější dostupnou metodou. Přitom by jí smlouva zaručila stejnou průměrnou cenovou úroveň, tedy kolem půl milionu korun za pacienta, jako údajně nabízí mnichovské centrum na deset let starých přístrojích. Namísto stovek českých pacientů tak umožní účinnou a šetrnou léčbu patrně jen několika jedincům, kteří navíc budou muset čekat dlouhé týdny v pořadníku na zahájení léčby.

Ředitel PTC prof. Manfred Herbst uvádí konkrétní příklad, jak české zdravotní pojišťovny přistupují k ekonomické stránce léčby: „Pražské protonové centrum nabídlo pojišťovnám léčbu prostaty za cenu 250 000 Kč, podle našich informací přitom běžně českým centrům vybaveným fotonovými ozařovači platí až 348 000 korun. Na jediném pacientovi přitom tak mohou ušetřit téměř sto tisíc. Víme, že v Mnichově česká pojišťovna uhradila za konkrétního pacienta 541 000 Kč. Protonová terapie je pro pojišťovny nejenom levnější, navíc pacient ozářený protony nemusí být v pracovní neschopnosti, nepotřebuje rekonvalescenci, má 94% šanci na zachování potence a o 35% nižší ozáření močového měchýře a související riziko inkontinence. Rovněž je mi nesmírně líto, že české pojišťovny dosud neumožnily léčbu nejmodernější a šetrnou protonovou terapií ani jedinému českému dítěti, pro které je protonová terapie jasně nejlepší volbou.“

Namísto toho se PTC stalo terčem dehonestujících vyjádření Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), která nepravdivě a zavádějícím způsobem informuje své pojištěnce o zdánlivé neúčinnosti, či násobně drahém způsobu léčby pomocí protonové terapie. VZP kupříkladu zveřejnila informaci, že v nejbližší době pošle na léčbu do Mnichova jedenadvacetiletého pacienta. PTC prohlašuje, že se VZP nikdy nezeptala na cenu, za jakou by se pacient mohl v pražském protonovém centru léčit. Sama sebe tak usvědčuje ze lži, když tvrdí, že se bude řídit kritériem nejvýhodnější nabídky. Dále VZP tvrdí, že ponese náklady spojené s léčbou, tedy i úhradu ubytování, cestovného, stravy a tlumočnických služeb. Pokud to VZP myslí vážně, stane se patrně první zdravotní pojišťovnou na světě, která hradí hotelové účty a další náklady, neboť stejně jako v Praze, je i všude ve světě protonová léčba ambulantní, tedy bez nutnosti hospitalizace v nemocničním zařízení.

Kapacita PTC je v těchto dnech naplňována pacienty ze zahraničí, kupříkladu zde protonovou terapii podstupuje pacient z Německa, kterému léčbu bez problému platí německá pojišťovna Allianz. Jestliže je léčba v Německu levnější, pravděpodobně by pacienta do Prahy neposlala.

Rovněž byla v PTC zahájena léčba čtrnáctileté české pacientky, která absolvovala začátek léčby konvenční metodou (fotony) ve fakultní nemocnici v Motole, ale vzhledem k nebezpečí překročení limitních norem z hlediska nevratného poškození vnitřních orgánů, musela pokračovat v ozařování pomocí šetrných protonů. Pojišťovna ministerstva vnitra od první žádosti v únoru letošního roku nebyla schopná poslat své vyjádření. Přitom v případě této léčby by cena nepřesáhla 400 000 korun. Takový postup považuje PTC nejen za neetický, ale přímo ohrožující život mladé pacientky.

 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem České zdravotní pojišťovny v čele s VZP klamou své klienty a znemožňují jim přístup k nejmodernější léčbě rakoviny

V rubrice Zajímavost

 

Komentáře uzavřeny.