RSS
 

Archiv Únor, 2021

Formulář je možno vyzvednou u svých zástupců VZO

28 Úno

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – opuštění místa trvalého pobytu nebo bydliště

Já níže podepsaný/á

jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………

adresa: ……………………………………………………………………………………….

číslo občanského průkazu, příp. cestovního dokladu: ……………………………………

uvádím následující důvod k opuštění místa trvalého pobytu nebo bydliště[1]) v souladu s usnesením vlády č. 216 ze dne 26. února 2021:

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

uvádím, že cestuji do místa:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Podepsáno

den ……………………………………………………………………..

hodina ………………………………………………………………….

Podpis ………………………………………………………………….


[1] Pokud bylo místo trvalého pobytu nebo bydliště opuštěno před vyhlášením příslušného krizového opatření, uvede se jen místo aktuálního pobytu.

 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Formulář je možno vyzvednou u svých zástupců VZO

V rubrice Nezařazené

 

Formulář je možno vyzvednou u svých zástupců VZO

27 Úno

Doklad podle bodu IV. usnesení vlády č. 216 ze dne 26. února 2021

Já níže podepsaný/á

jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………

adresa: ………………………………………………………………………………………………………….

číslo občanského průkazu, příp. cestovního dokladu: ……………………………………………………..

uvádím následující důvod k opuštění místa trvalého pobytu nebo bydliště[1]):

 • cesta do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu, nebo do zařízení veterinární péče,
 • zajištění nezbytných potřeb pro jinou osobu, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, odkládání odpadu,
 • vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu,
 •  výkon povolání nebo činnosti sloužící k zajištění
  • bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
  • ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
  • individuální duchovní péče a služby,
  • veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
  • služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
  • veterinární péče,
 • účast na pohřbu,
 • vzdělávání včetně praxe a zkoušek,
 • účast na hromadné akci,
 • vycestování z České republiky (nutno prokázat předložením dalších souvisejících dokumentů, například letenky, potvrzení o ubytování apod.)
 • výkon podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti neuvedené výše, a to

za tímto konkrétním důvodem

…………………………………………………………………………………………………………….

kontaktní údaje (včetně telefonního čísla) objednatele nebo osoby, u které se výše uvedená činnost má vykonat:

………………………………………………………………………………………………………………

uvádím, že v jednom z výše označených důvodů cestuji do místa:

………………………………………………………………………………………………………………

Podepsáno v den, hodinu: …………………..………………………………..        

Podpis: ……………………………….


[1] Slouží i pro návrat zpět.

 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Formulář je možno vyzvednou u svých zástupců VZO

V rubrice Nezařazené

 

Předsedou VZO bylo domluveno prodloužení platnosti voucherů do pizzerie Káčko Kaznějov do konce měsíce dubna 2021

26 Úno
 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Předsedou VZO bylo domluveno prodloužení platnosti voucherů do pizzerie Káčko Kaznějov do konce měsíce dubna 2021

V rubrice Nezařazené

 

Stavebník č.1/2021

20 Úno

ke stažení zde: Stavebník – 1/2021

Stavebník

Starší vydání časopisu Stavebník zde…

 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Stavebník č.1/2021

V rubrice Nezařazené

 

Smuteční oznámení

09 Úno

Vážené kolegyně, kolegové,
přínášíme smutnou zprávu.

 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Smuteční oznámení

V rubrice Nezařazené