RSS
 

Archiv Prosinec, 2017

Vážené kolegyně a kolegové, vážení zaměstnanci,

22 Pro

v předvánoční atmosféře a s blížícím se koncem roku nám dovolte opět tradiční krátké ohlédnutí a zhodnocení uplynulých měsíců. Průběh roku 2017 byl poznamenán značnou konjukturou v mnoha odvětvích průmyslu, což mělo za následek maximální požadavky našich rozhodujících zákazníků na dodávaná množství, především u kaolinu. Dostali jsme se tak ve všech třech kaolinových závodech na hranice výrobních kapacit a někdy i za tyto hranice. Někdy byla nutná vzájemná výpomoc mezi závody a zvýšený příkup kaolinu od jiných producentů. Je velmi cenné, že se nám toto období podařilo společně zvládnout, i když často za cenu mimořádných opatření a nasazení našich mnoha pracovníků o sobotách a nedělích.
Společně věříme, že zvládnutí těchto požadavků se pozitivně projeví u našich zákazníků i v dobách klesající potřeby.

Ve finanční oblasti se nám jako vývozcům samozřejmě negativně projevilo ukončení intervencí ČNB a posílení koruny vůči EUR. Dopady tohoto kroku se projevily především v druhém pololetí.
Jsme rádi a zároveň můžeme být společně hrdí na to, že i přes všechny potíže lze již dnes potvrdit, že podnikatelský záměr celého roku 2017 společnost LB MINERALS, s.r.o. splní, a to ve všech základních ukazatelích. Navazujeme tak na úspěšnou tradici z let předchozích. K tomu nám dopomohlo úsilí a práce Vás všech, celého pracovního kolektivu společnosti.

Dobré výsledky roku 2017 nám zároveň umožnily splnit všechny body kolektivní smlouvy včetně pohyblivé složky mezd a zvýšeného 13. platu.

Za velmi dobře odvedenou práci, za vynaložené úsilí bychom Vám chtěli nyní vyjádřit naše velké uznání a poděkování.

Přejeme Vám všem krásné vánoční svátky plné pohody a spokojenosti. Do nového roku 2018 pak přejeme především hodně zdraví a osobních úspěchů.

Za vedení společnosti

Ing. Ladislav Matoušek, Ing. Pavel Bárta, Mgr. Jan Komiš

 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vážené kolegyně a kolegové, vážení zaměstnanci,

V rubrice Nezařazené

 

Kolektivní_smlouva_2018

20 Pro

Kolektivní_smlouva_2018

 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kolektivní_smlouva_2018

V rubrice Nezařazené

 

19 Pro

 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

V rubrice Nezařazené

 

Porada VZO prosinec 2017

18 Pro

porada Prosinec 2017

 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Porada VZO prosinec 2017

V rubrice Zápisy z jednání

 

Aktuality Stavebník 12-2017

17 Pro

PDF verze.

Aktuality Stavebník 12-2017

 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aktuality Stavebník 12-2017

V rubrice Časopis Stavebník, Nezařazené

 

Kolektivní smlouva 2018

15 Pro

Vážení zaměstnanci,

zde najdete také stručný přehled základních výhod a benefitů.

Zásadní změny kolektivní smlouvy se odehrály v těchto článcích:

článek 6.1.8. – zvýšení základní hodinové nebo měsíční mzdy v průměrné výši o 6 procentních bodů

článek 6.7. – zvýšení příplatků za práci v sobotu a v neděli z 19% na 24%

článek 6.10. – 13.plat : možnost volby mezi stávající jednorázovou výplatou nebo měsíčním peněžitým plněním s koeficientem 0,9.

Zájem o  měsíční plnění je nutné nahlásit ve mzdové účtárně nejpozději do 15.1.2018

článek 8.8. –benefity: výše příspěvku na rekreaci, penzijní připojištění a životní pojištění zůstávají beze změny. Kolektivní smlouva pro rok 2018 nově umožňuje tyto jednotlivé nároky na příspěvek sečíst a vybrat si, na které z nabízených benefitů chce zaměstnanec přispívat a v jaké výši. Zájem o změnu vyplácení jednotlivých příspěvků nutno nahlásit na personálním útvaru nejpozději do 15.1.2018.

Další informace můžete získat na personálním oddělení nebo u zástupců odborových organizací.

 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kolektivní smlouva 2018

V rubrice Zajímavost

 

Vážení spoluzaměstnanci,

12 Pro

dovolte, abychom Vás informovali, že 8. 12. 2017 byla podepsána Kolektivní smlouva na rok 2018 mezi Vašimi zástupci v KOO LB MINERALS a vedením společnosti LB MINERALS, s r. o.

 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vážení spoluzaměstnanci,

V rubrice Nezařazené