RSS
 

Společnost LB MINERALS je součástí nadnárodní skupiny Lasselsberger. Široké spektrum produktů řadí
LB MINERALS  mezi nejvýznamnější dodavatele surovin ve střední Evropě.                                       

LB MINERALS se zabývá především těžbou, úpravou a zpracováním kaolinů, jílů, živců, kameniva a písků. Rovněž zajišťuje prodej dalších svých výrobků, jako jsou např. filtrační křemelina, omítky a steliva.

Historie společnosti Lasselsberger AT:

1957 založení firmy
1967 výstavba první betonárky v Rakousku
1987 založení závodu Pöchlarn – Rakousko
1992 založení Lasselsberger Holding International
1996 získání většinového podílu v CHKZ Chlumčany a.s.
1997 získání většinového podílu v HOB Keramika Horní Bříza a.s.
1999 získání většinového podílu v Calofrig Borovany a.s.
2002 získání většinového podílu v Rako Rakovník a.s.
a KEMAT Skalná
2003 založení Lasselsberger a.s. a zahájení fúze skupiny
2005 dokončení fúze Lasselsberger a.s.
2007 divizní uspořádání, vznik LB MINERALS, a.s.
2009 transformace společnosti na LB MINERALS, s.r.o
LB MINERALS v současné době spravuje v rámci České republiky několik dobývacích prostorů a ložisek, díky tomu může nabídnout svým zákazníkům široký sortiment surovin, využitelných v mnoha průmyslových odvětvích.

Nejvýznamnějšími produkty společnosti LB MINERALS jsou kaoliny, např. dodávané jako keramické a směsné sanitární, které jsou využívány v keramickém průmyslu při výrobě obkladů, dlaždic a sanitární keramiky. Další klíčové použití kaolinu je při výrobě papíru, barev a laků, plastů, lepidel, tmelů, ale například i léčiv ve farmaceutickém průmyslu. V poslední době zaznamenal dynamický nárůst prodej mletých kaolinů pro výrobu skleněných vláken, související s jejich uplatněním jako nového materiálu – počínaje automobilovým průmyslem, všestranným plnivem plastů, konče obalovou technikou. V tomto oboru představuje společnost LB MINERALS jednoho z nejvýznamnějších dodavatelů v Evropě.

Kromě kaolinů, které jsou dominantní částí spektra výrobků společnosti LB MINERALS, jsou důležité i další komodity. Například žáruvzdorné jíly, které jsou používány ve  výrobě keramických obkladů a dlažeb, pálených střešních tašek, elektroporcelánu, užitkové keramiky a komínových vložek. Bělninové jíly jsou využívány ve výrobě elektroporcelánu, porcelánu a zdravotní keramiky. V tradičních strojařských oborech je především klíčové použití slévárenských jílů ve výrobě slévárenských forem nebo jako součásti formovací a těsnící hmoty.

Významnou úlohu v dodávaných surovinách představují živce, které jsou používány zejména při výrobě skla, keramických slinutých dlaždic, sanitární keramiky, porcelánu, glazur, smaltů a frit.

Podstatnou část produktů LB MINERALS představuje výroba kameniva a písků, kde bylo dosaženo za období působení společnosti Lasselsberger nejdynamičtějšího rozvoje. Z původní role vedlejšího produktu, který sekundárně vzniká při výrobě kaolinů nebo živců, se nyní kamenivo a písek dodává zákazníkům jako plnohodnotný výrobek, a to tak, že je jeho kvalita ve všech parametrech přesně přizpůsobena požadavkům jednotlivých zákazníků. Kamenivo a písky jsou používány především pro výrobu transportních betonů a betonových tvarovek, včetně výroby prefabrikárů typu pórobetonu, betonových dílů a tvarovek, betonových střešních krytin a asfaltových směsí, které se využívají především ve stavebnictví.

Do budoucna je hlavním cílem společnosti LB MINERALS zabezpečení požadovaných dodávek stále kvalitnějších surovin pro všechny současné i budoucí zákazníky. Cílem je si udržet své významné postavení na trhu a tomu podřídit intenzivní vývoj nových výrobků, řešených především na bázi různých směsných materiálů z portfolia surovin LB MINERALS s důrazem nejen dosáhnout požadovaných parametrů dodávané suroviny, ale zároveň i optimalizovat využití přírodních zdrojů.

Vysoká kvalita a enviromentální standard společnosti LB MINERALS jsou doloženy certifikací ISO 9001:2001 a ISO 14001:2005.

Komentáře uzavřeny.