RSS
 

Home

Vítejte na stránkách odborové organizace

VZO OS STAVBA ČR, LB MINERALS, a.s.

Společnost LB MINERALS je součástí nadnárodní skupiny Lasselsberger. Široké spektrum produktů řadí
LB MINERALS  mezi nejvýznamnější dodavatele surovin ve střední Evropě.                                       

LB MINERALS se zabývá především těžbou, úpravou a zpracováním kaolinů, jílů, živců, kameniva a písků. Rovněž zajišťuje prodej dalších svých výrobků, jako jsou např. filtrační křemelina, omítky a steliva.

Historie společnosti Lasselsberger AT:

1957 založení firmy
1967 výstavba první betonárky v Rakousku
1987 založení závodu Pöchlarn – Rakousko
1992 založení Lasselsberger Holding International
1996 získání většinového podílu v CHKZ Chlumčany a.s.
1997 získání většinového podílu v HOB Keramika Horní Bříza a.s.
1999 získání většinového podílu v Calofrig Borovany a.s.
2002 získání většinového podílu v Rako Rakovník a.s.
a KEMAT Skalná
2003 založení Lasselsberger a.s. a zahájení fúze skupiny
2005 dokončení fúze Lasselsberger a.s.
2007 divizní uspořádání, vznik LB MINERALS, a.s.
2009 transformace společnosti na LB MINERALS, s.r.o
LB MINERALS v současné době spravuje v rámci České republiky několik dobývacích prostorů a ložisek, díky tomu může nabídnout svým zákazníkům široký sortiment surovin, využitelných v mnoha průmyslových odvětvích.

Nejvýznamnějšími produkty společnosti LB MINERALS jsou kaoliny, např. dodávané jako keramické a směsné sanitární, které jsou využívány v keramickém průmyslu při výrobě obkladů, dlaždic a sanitární keramiky. Další klíčové použití kaolinu je při výrobě papíru, barev a laků, plastů, lepidel, tmelů, ale například i léčiv ve farmaceutickém průmyslu. V poslední době zaznamenal dynamický nárůst prodej mletých kaolinů pro výrobu skleněných vláken, související s jejich uplatněním jako nového materiálu – počínaje automobilovým průmyslem, všestranným plnivem plastů, konče obalovou technikou. V tomto oboru představuje společnost LB MINERALS jednoho z nejvýznamnějších dodavatelů v Evropě.

Kromě kaolinů, které jsou dominantní částí spektra výrobků společnosti LB MINERALS, jsou důležité i další komodity. Například žáruvzdorné jíly, které jsou používány ve  výrobě keramických obkladů a dlažeb, pálených střešních tašek, elektroporcelánu, užitkové keramiky a komínových vložek. Bělninové jíly jsou využívány ve výrobě elektroporcelánu, porcelánu a zdravotní keramiky. V tradičních strojařských oborech je především klíčové použití slévárenských jílů ve výrobě slévárenských forem nebo jako součásti formovací a těsnící hmoty.

Významnou úlohu v dodávaných surovinách představují živce, které jsou používány zejména při výrobě skla, keramických slinutých dlaždic, sanitární keramiky, porcelánu, glazur, smaltů a frit.

Podstatnou část produktů LB MINERALS představuje výroba kameniva a písků, kde bylo dosaženo za období působení společnosti Lasselsberger nejdynamičtějšího rozvoje. Z původní role vedlejšího produktu, který sekundárně vzniká při výrobě kaolinů nebo živců, se nyní kamenivo a písek dodává zákazníkům jako plnohodnotný výrobek, a to tak, že je jeho kvalita ve všech parametrech přesně přizpůsobena požadavkům jednotlivých zákazníků. Kamenivo a písky jsou používány především pro výrobu transportních betonů a betonových tvarovek, včetně výroby prefabrikárů typu pórobetonu, betonových dílů a tvarovek, betonových střešních krytin a asfaltových směsí, které se využívají především ve stavebnictví.

Do budoucna je hlavním cílem společnosti LB MINERALS zabezpečení požadovaných dodávek stále kvalitnějších surovin pro všechny současné i budoucí zákazníky. Cílem je si udržet své významné postavení na trhu a tomu podřídit intenzivní vývoj nových výrobků, řešených především na bázi různých směsných materiálů z portfolia surovin LB MINERALS s důrazem nejen dosáhnout požadovaných parametrů dodávané suroviny, ale zároveň i optimalizovat využití přírodních zdrojů.

Vysoká kvalita a enviromentální standard společnosti LB MINERALS jsou doloženy certifikací ISO 9001:2001 a ISO 14001:2005.

Komentáře uzavřeny.