RSS
 

Podepsání kolektivní smlouvy pro rok 2020

20 Pro

Vážení spoluzaměstnanci,

dovolte, abychom Vás informovali, že 19. 12. 2019 byla podepsána Kolektivní smlouva na rok 2020 mezi Vašimi zástupci v KOO LB MINERALS a vedením společnosti LB MINERALS, s r. o.

Kolektivní vyjednávání probíhalo od 7. 11. 2019. S podporou Vás, našich spoluzaměstnanců, za přispění zástupců jednotlivých základních organizací a zástupců vedení naší společnosti došlo po složitých jednáních, k dohodě na znění konečného textu Kolektivní smlouvy na rok 2020.

Podařilo se pro všechny zaměstnance zachovat všechny výhody, které na základě kolektivní smlouvy využívali již v roce 2019.

Došlo k dohodě u článku 6.1.4 kolektivní smlouvy na úpravě rozpětí minimálních a maximálních mzdových tarifů 1 – 12 při stanovené týdenní pracovní době 37,5 hod.

Došlo k dohodě u článku 6.1.8 kolektivní smlouvy, kde probíhalo nejobtížnější a nejsložitější vyjednávání – minimální navýšení průměrných tarifů. Vaši zástupci v KOO LB MINERALS na navýšení základních mezd kladli nejvyšší prioritu a tento bod byl nejdůležitější pro drtivou většinu zaměstnanců naší společnosti. Průměrná výše základní hodinové a měsíční mzdy vycházející ze mzdových výměrů zaměstnanců platných k 30. 9. 2019 se u zaměstnanců všech pracovních kategorií s výjimkou zaměstnanců odměňovaných smluvní mzdou zvýší v průměru nejméně o 4,5 procentního bodu nejpozději do 1. 2. 2020.

Došlo k dohodě u článku 6.13 kolektivní smlouvy. Ocenění dlouhodobých pracovních výsledků zaměstnanců, budou od 1. 1. 2020 zaměstnancům poskytnuty zvýšené odměny, které nemají charakter mzdy:

  • za celkovou dobu trvání pracovního poměru ve společnosti:

5 let       4 000 Kč

10 let     7 000 Kč

15 let   10 000 Kč

20 let   13 000 Kč

25 let   16 000 Kč

30 let   19 000 Kč

35 let   22 000 Kč

40 let   25 000 Kč

45 let   28 000 Kč

  • při dosažení životního jubilea 50 let věku při celkové době trvání pracovního poměru ve společnosti:

od   5 do 10 let                                  7 500 Kč

od 10 do 15 let                               10 000 Kč

od 15  do 20 let                               12 500 Kč

nad 20 let                                      15 000 Kč

  • při prvním skončení pracovního poměru v souvislosti s nabytím nároku na starobní důchod, ….. (atd. znění KS 2020)

od   5 do 10 let                                   15 000 Kč

od  10 do 15 let                                  20 000 Kč

od  15 do 20 let                                 25 000 Kč

nad 20 let                                            30 000 Kč

Došlo k dohodě, při projednávání článku 8.2 kolektivní smlouvy, že od 1. 2. 2020 dojde u cenově zvýhodněného stravování k navýšení ceny hlavního jídla u zaměstnance  z 31 Kč  na  34 Kč.  Dále  bylo  dohodnuto, že  příspěvek  na  stravování od 1. 2. 2020 bude zvýšen také i za zaměstnavatele, a to o necelých 7 Kč na jedno hlavní jídlo.

Došlo k dohodě u článku 8.5.1 kolektivní smlouvy, kdy příspěvek na rekreaci bude navýšen z částky 6 000,- Kč na částku 7 000,- Kč. Od 1. 1. 2020 tak bude příspěvek zvýšen o 1 000,- Kč.

Dále v textu kolektivní smlouvy došlo k úpravám vyvolaným legislativními změnami a v  některých  případech  zobecněním  na  základě  právních  předpisů.

Podpisem kolektivní smlouvy byl dán prostor k řešení problémů vyvolaných nepříznivým stavem na pracovním trhu a k nalezení odpovědí na otázky, které ukázaly na problémy v jednotlivých výrobních jednotkách naší společnosti. Kolektivní smlouva zaručuje minimální procento nárůstu mzdových tarifů a jako v několika minulých letech, tak i v roce 2020 bude pravděpodobně procento nárůstu minimálních mzdových tarifů překročeno.

Děkuji Vám všem za podporu, zástupcům v koordinačním odborovém orgánu působícím při naší společnosti, kolegům v koordinačním odborovém orgánu sesterské společnosti LASSELSBERGER, se kterými aktivně spolupracujeme celou dobu od vzniku obou společností, a také děkujeme zástupcům vedení společnosti LB MINERALS a LASSELSBERGER za to, že se kolektivního vyjednávání aktivně účastnili a svým odpovědným přístupem k jednání zachovali sociální smír v našich společnostech. Zaměstnanci společností podpisem Kolektivní smlouvy na rok 2020 mají stanovené podmínky, za kterých budou v příštím roce odměňováni za práci, a jaké budou využívat benefity pro odpočinek a relaxaci.

 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Podepsání kolektivní smlouvy pro rok 2020

V rubrice Nezařazené

 

Komentáře uzavřeny.