RSS
 

Pozor od 1.1.2020 nově Elektronická neschopenka

12 Pro

DESATERO PRO POJIŠTĚNCE, aneb co se mění a co zůstává

Pokud onemocníte a ošetřující lékař vás uzná dočasně práce neschopným, od 1. 1. 2020 vám dá pouze
průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce (ne již 3 díly papírové neschopenky).
Od lékaře můžete odejít přímo domů, protože už není třeba předávat, posílat či jinak doručovat
zaměstnavateli papírovou neschopenku ani žádné jiné formuláře. Nemění se Vaše povinnost dodržovat
režim stanovený lékařem a povinnost umožnit kontrolu jeho dodržování v prvních 14 dnech nemoci
i zaměstnavateli, kterému z tohoto důvodu v uvedených dvou týdnech nahlašujete případnou změnu místa
pobytu a vycházek.

Nadále také máte povinnost nahlásit neprodleně zaměstnavateli (telefonicky, SMS zprávou, e-mailem), že
jste onemocněli a lékař vás uznal dočasně práce neschopným.
Průkaz práce neschopného, který vám lékař vytiskne a předá, je vaším dokladem, máte v něm zaznamenán
termín příští návštěvy lékaře, čas povolených vycházek, záznam o nástupu/propuštění z lůžkové péče,
záznam o předání do péče jiného lékaře apod., předkládáte ho také případné kontrole z OSSZ.
Nemusíte sami žádat o náhradu mzdy ani o nemocenské, peníze obdržíte stejným způsobem, jako vám
zaměstnavatel vyplácí mzdu (na stejný účet nebo adresu). V případě, že dostáváte mzdu v hotovosti,
prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu do ciziny nebo do ciziny na účet jiného peněžního
ústavu než banky, postupujete jako v následujícím bodě. Pořád přitom platí, že nemocenské vyplácí OSSZ
do 30 dnů od doručení řádně vyplněných podkladů pro výplatu dávky.

Chcete-li nemocenské poslat jiným způsobem nebo na jiný účet než je vám zasílána výplata, musíte tuto
skutečnost sdělit OSSZ. Nejjednodušší je použít k tomu tiskopis „Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné
pracovní neschopnosti“ (k dispozici je na webu ČSSZ), který lze odeslat elektronicky z ePortálu ČSSZ (zde je
i ke stažení a ručnímu vyplnění) nebo písemně poštou na OSSZ, pod kterou spadá váš zaměstnavatel.
Veškeré podklady a údaje k výpočtu nemocenského obdrží OSSZ elektronicky přímo od vašeho zaměstnavatele
(u OSVČ má OSSZ potřebné údaje ve své evidenci). Informace o vyměřovacím základu, ze kterého se počítá
výše dávky, bude jako dosud uvedena formou zprávy pro příjemce (při výplatě bankovním převodem) nebo
na složence.

Jste-li osoba samostatně výdělečně činná – OSVČ (dobrovolně účastná nemocenského pojištění), bude vám
nemocenské zasláno na účet, ze kterého hradíte pojistné na nemocenské pojištění, nebo na adresu, kterou
eviduje vaše OSSZ v souvislosti s vyplácením dávek. Pokud chcete nemocenské poslat jiným způsobem nebo
na jiný účet, musíte to sdělit OSSZ. Postup je stejný, jako výše u zaměstnanců a využívá se i stejný tiskopis
„Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti“.
Pokud vás během pracovní neschopnosti přebírá do péče jiný lékař, postačí předložit mu průkaz dočasně
práce neschopného pojištěnce (je na něm uvedeno číslo neschopenky).
Zaměstnavateli nepředáváte žádné doklady o trvání pracovní neschopnosti ani o jejím ukončení, všechny
tyto informace se dozví elektronicky z ČSSZ. Stejně jako jste však povinen informovat zaměstnavatele o Vaší
návštěvě u lékaře a vzniklé pracovní neschopnosti, máte tu samou povinnost i u jejího trvání a ukončení.

Více informací k eNeschopence: www.cssz.cz/eneschopenka. Konkrétní informace k nároku, výši a výplatě nemocenského sdělí příslušná ČSSZ

 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozor od 1.1.2020 nově Elektronická neschopenka

V rubrice Nezařazené

 

Komentáře uzavřeny.