RSS
 

VOLBY Odborové organizace LB MINERALS, a.s. pro léta 2021 – 2026

03 Bře

Vážení spolupracovníci,

             nastal opět čas voleb Vašich zástupců, tedy čas, kdy proběhnou po uplynutí čtyřletého volebního období volby zástupců Vašich pracovišť do VZO a to přesně  dle odsouhlaseného plánu práce pro rok 2021 a Stanov naší odborové organizace .

Dovoluji si Vás tedy proto oslovit ve věci nových voleb na další, nově pětileté období , které určí směr, jakým se bude ubírat jedna s největších odborových organizací pod hlavičkou LB MINERALS  a předkládám Vám tento hlasovací lístek. Zároveň si Vás tímto dovoluji požádat, aby jste volili s veškerou vážností a zodpovědností.   

K samotné volbě.

Na prvním místě je napsán stávající zástupce Vašeho střediska, toto můžete akceptovat či jednoduchým přeškrtnutím neakceptovat.

Dále je zde volná kolonka pro případné zapsání dalšího jména. Jen upozorňuji, že musí být vyplněno minimálně jedno jméno, jinak bude hlasovací lístek neplatný.

 Po své volbě vložte hlasovací lístek do neoznačené obálky a řádně zalepte. Obálky z  jednotlivých pracovišť zpětně předejte osobě , která Vám hlasovací lístky předložila. Tyto poté budou předány a to nejdéle do 15.3. 2021 stávajícímu předsedovi VZO panu Karlu Hniličkovi. Ten je následně v neporušených obálkách předá volební komisi.

                                                                                 S pozdravem Hnilička Karel

 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem VOLBY Odborové organizace LB MINERALS, a.s. pro léta 2021 – 2026

V rubrice Nezařazené

 

Komentáře uzavřeny.