RSS
 

Vážení spoluzaměstnanci,

10 Pro

dovolte, abychom Vás informovali, že 8. 12. 2020 byla podepsána Kolektivní smlouva na rok 2021 mezi Vašimi zástupci v KOO LB MINERALS a vedením společnosti LB MINERALS, s r. o.

Kolektivní vyjednávání probíhalo od 18. 11. 2020. S podporou Vás, našich spoluzaměstnanců, za přispění zástupců jednotlivých základních organizací a zástupců vedení naší společnosti došlo po velmi složitých jednáních, k dohodě na znění konečného textu Kolektivní smlouvy na rok 2021.

Podařilo se pro všechny zaměstnance zachovat všechny výhody, které na základě kolektivní smlouvy využívali již v roce 2020.

Došlo k dohodě u článku 6.1.4 kolektivní smlouvy na úpravě rozpětí minimálních a maximálních mzdových tarifů 1 – 12 při stanovené týdenní pracovní době 37,5 hod.

Došlo k dohodě u článku 6.1.8 kolektivní smlouvy, kde probíhalo nejobtížnější a nejsložitější vyjednávání – minimální navýšení průměrných tarifů. Vaši zástupci v KOO LB MINERALS na navýšení základních mezd kladli nejvyšší prioritu a tento bod byl nejdůležitější pro drtivou většinu zaměstnanců naší společnosti. Průměrná výše základní hodinové a měsíční mzdy vycházející ze mzdových výměrů zaměstnanců platných k 1. 12. 2020 se u zaměstnanců všech pracovních kategorií s výjimkou zaměstnanců odměňovaných smluvní mzdou zvýší v průměru nejméně o 1 procentní bod nejpozději do 1. 2. 2021.

Došlo k dohodě, při projednávání článku 8.2 kolektivní smlouvy, že od 1. 2. 2021 dojde u cenově zvýhodněného stravování k navýšení ceny hlavního jídla u zaměstnance  z 34 Kč  na  36 Kč.  Dále  bylo  dohodnuto, že  příspěvek  na  stravování od 1. 2. 2020 bude zvýšen také i za zaměstnavatele.

Došlo k dohodě u článku 8.5.1 kolektivní smlouvy, kdy příspěvek na rekreaci bude navýšen z částky 7 000,- Kč na částku 7 500,- Kč. Od 1. 1. 2021 tak bude příspěvek zvýšen o 500,- Kč.

Dále v textu kolektivní smlouvy došlo k úpravám vyvolaným legislativními změnami a v některých  případech  zobecněním  na  základě  právních  předpisů.

Podpisem kolektivní smlouvy byl dán prostor k řešení problémů vyvolaných nepříznivou a složitou situací v naší republice a nepříznivým stavem na pracovním trhu.

Byl dán prostor k nalezení odpovědí na otázky, které ukázaly na problémy v jednotlivých výrobních jednotkách naší společnosti.

Kolektivní smlouva zaručuje minimální procento nárůstu mzdových tarifů a jako v několika minulých letech, tak i v roce 2021 bude pravděpodobně procento nárůstu minimálních mzdových tarifů překročeno.

Děkuji Vám všem za podporu, zástupcům v koordinačním odborovém orgánu působícím při naší společnosti, kolegům v koordinačním odborovém orgánu sesterské společnosti LASSELSBERGER, se kterými aktivně spolupracujeme celou dobu od vzniku obou společností, a také děkujeme zástupcům vedení společnosti LB MINERALS a LASSELSBERGER za to, že se kolektivního vyjednávání aktivně účastnili a svým odpovědným přístupem k jednání zachovali sociální smír v našich společnostech.

Zaměstnanci společností podpisem Kolektivní smlouvy na rok 2021 mají stanovené podmínky, za kterých budou v příštím roce odměňováni za práci, a jaké budou využívat benefity pro odpočinek a relaxaci.

V Horní Bříze 8. 12. 2020

Libor Hauzner                                                                    

Předseda KOO LB MINERALS

 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vážení spoluzaměstnanci,

V rubrice Nezařazené

 

Komentáře uzavřeny.