RSS
 

Vážení spoluzaměstnanci,

20 Lis

 

dovolte, abych Vás informoval, že 18. 11. 2020 bylo zahájeno kolektivní vyjednávání Kolektivní smlouvy na rok 2021 mezi Vašimi zástupci v KOO LB MINERALS a   vedením společnosti LB MINERALS. Na tomto jednání byl zástupcům vedení společnosti LB MINERALS předán návrh Kolektivní smlouvy na rok 2021, kde byly zapracovány Vaše připomínky, které byly zástupcům KOO LB MINERALS doručeny prostřednictvím Vašich zástupců z jednotlivých členských základních organizací OS Stavba ČR do 31. 10. 2020. První kolo vyjednávání Kolektivní smlouvy na rok 2021 se bude konat koncem listopadu letošního roku v Horní Bříze.

O dalším průběhu kolektivního vyjednávání Vás budeme informovat.  Děkuji Vašim zástupcům základních organizací za odvedenou práci při přípravě návrhu Kolektivní smlouvy na rok 2021 a přeji Vašim zástupcům ve vyjednávacím týmu KOO LB MINERALS   hodně úspěchů ve vyjednávání Kolektivní smlouvy na rok 2021.

 

Komentáře uzavřeny.