RSS
 

Změna kolektivní smlouvy 2020

18 Čvc

​Vedení společností LASSELSBERGER, s.r.o. a LB MINERALS, s.r.o.  se dohodlo společně s Koordinačními odborovými orgány obou společností na změně Kolektivní smlouvy na rok 2020 a podepsali Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy na rok 2020.

 

Ustanovení odst. 6.8.3 části 6. Kolektivní smlouvy na rok 2020 se ruší a nahrazuje novým textem v tomto znění:

  • Zaměstnavatel a odborový orgán uzavírající tuto kolektivní smlouvu uzavírají ve smyslu § 209 odst. 2 ZP dohodu o výši poskytované náhrady mzdy, která přísluší zaměstnanci v případě částečné nezaměstnanosti definované v § 209 odst. 1 ZP, která činí v roce 2020  60 % a v období od 1.7.2020 do 30.9.2020  75 % průměrného výdělku. Smluvní strany shodně konstatují, že vyplacená náhrada mzdy podle tohoto ujednání kolektivní smlouvy není hrubou mzdou zúčtovanou zaměstnanci k výplatě v rozhodném období ve smyslu § 353 odst. 1 ZP a nemá proto žádný vliv na výpočet průměrného výdělku zaměstnance pro pracovněprávní účely. Zaměstnavatel se zavazuje informovat příslušnou odborovou organizaci o částečné nezaměstnanosti předem, a to dříve, než bude oznámena zaměstnavatelem dotčeným zaměstnancům.

Ostatní ustanovení Kolektivní smlouvy na rok 2020 se nemění.

 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Změna kolektivní smlouvy 2020

V rubrice Nezařazené

 

Komentáře uzavřeny.