RSS
 

Archiv Březen, 2020

Aktuality Stavebník 4-2020

25 Bře

ke stažení zde: Stavebník – 4/2020

Stavebník 1/2020

Starší vydání časopisu Stavebník zde…

 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aktuality Stavebník 4-2020

V rubrice Časopis Stavebník

 

Vážení kolegové,

20 Bře

 

    dovoluji si Vás informovat, že s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. zakázala Vláda ČR všem osobám pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, na všech místech mimo bydliště. Povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest platí i v zaměstnání. Příslušné usnesení Vlády ČR zasílám v příloze.

Pokud některý zaměstnanec odmítne nosit ochranné prostředky dýchacích cest, je nutné postupovat následovně:

– zaměstnanec nesmí být vpuštěn na pracoviště, příp. musí být vykázán;

–  je třeba upozornit zaměstnance, že porušuje povinnost stanovenou Vládou ČR a hrozí mu ze strany státu pokuta. Zároveň jde o porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci (každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci);

–  pokud zaměstnanec nebude pracovat z důvodu, že odmítá nosit ochranné prostředky dýchacích cest, jde o překážku na straně zaměstnance a nebude mu po tuto dobu vyplácena žádná náhrada mzdy (půjde o neomluvenou absenci).

 

V případě dotazů jsem Vám k dispozici.

S pozdravem

Mgr. Vladislav Nový

 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vážení kolegové,

V rubrice Nezařazené

 

Vážení kolegové,

19 Bře

na základě nově vyhlášeného nařízení Vlády ČR z dnešního dne  jsou všichni občané povinni, od půlnoci z dnešního dne na zítřek, vycházet ven pouze se zakrytými ústy a nosem. S ohledem na toto nařízení žádáme všechny zaměstnance naší společnosti o jeho důsledné dodržování. K zakrytí úst a nosu lze použít roušku (ať již zakoupenou či vyrobenou), šátek, šálu apod.

Společnost LB MINERALS, s.r.o. samostatně nebo ve spolupráci s LASSELSBERGER, s.r.o. již několik posledních týdnů intenzivně pracuje na zajištění ochranných pomůcek pro naše zaměstnance, mimo jiné i roušek. I přes včasné objednání roušek od několika dodavatelů a v množství tisíců nebylo k dnešnímu dni z jejich strany dodáno dostatečné množství ve sjednaných termínech. Naše společnost tak hledá i jiné cesty k jejich zajištění a očekáváme dodání v nejbližších dnech. Jakmile nám budou roušky dodány, budeme je ihned distribuovat všem našim zaměstnancům.

Zároveň Vám chci touto cestou poděkovat za trpělivost a součinnost při této mimořádné situaci.

Za vedení společnosti

Ing. Ladislav Matoušek

jednatel společnosti

 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vážení kolegové,

V rubrice Nezařazené

 

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

18 Bře

 

     v rámci nastalé situace a s ohledem na množící se  dotazy ze strany členů naší odborové organizace, které se týkají případné možnosti vyplácení bezúročné půjčky ve výši 10.000,-Kč z fondu VZO.  

    Dáváme tímto na vědomí, že v případě potřeby jsme připraveni do dvou dní plně uspokojit všechny Vaše žádosti.

Pro tyto účely bude využito rezervy pro sociální  program, možno je tedy použít až  500.000,-Kč.

V případě nutnosti je VZO připraven vyčlenit další finanční prostředky. 

                                                                                                     Za VZO  OS STAVBA ČR LB MINERALS a.s.

                                                                                                                          předseda Karel Hnilička

 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

V rubrice Nezařazené

 

Nařízení ředitele

16 Bře

 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nařízení ředitele

V rubrice Nezařazené

 

Nařízení vlády v důsledku koronaviru

16 Bře

Přehledně: Co vláda zakázala a povolila spolu s omezením volného pohybu osob  (ke stažení zde)

Vláda v neděli poprvé v historii České republiky vyhlásila zákaz volného pohybu osob na území celého státu. Spolu rozhodla o dalších opatřeních, která se dotknou života obyvatel země. Přinášíme jejich souhrn v přehledné formě.

 

Vláda s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 06:00 hod. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,

b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,

c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,

 • d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
 • e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
 • f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
 • g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
 • bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
 • ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
 • individuální duchovní péče a služby,
 • veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
 • služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
 • veterinární péče,
 • h) pobytu v přírodě nebo parcích,
 • i) cest zpět do místa svého bydliště,
 • j) pohřbů;


 
Vláda s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 06:00 hod. nařizuje:

a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I písm. a) až i),

b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru;


III. doporučuje

a) zaměstnavatelům –  využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště,

podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě,

omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,

b) zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu),

c) využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,

d) osobám zajišťujícím služby podle bodu I písm. g) omezit přímý kontakt se zákazníky,

e) provozovatelům veřejných služeb (např. obchody, nákupní centra, pošty), aby v prostorách svých provozoven a prostorách využívaných k přístupu do provozoven:

vytvořili podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry,

zajistili zvýšená hygienická opatření (zejména dezinfekci);

 

Zakazuje se:

 • Prodej ubytovacích služeb
 • Provoz prodejen elektro
 • Autoškoly
 • Sdílené taxislužby
 • Samoobslužné prádelny a čistírny
 • Přítomnost veřejnosti v prodejnách stavebnin (vyjma podnikatelů)
 • Přítomnost na vnitřních i venkovních sportovištích

 

Co smí zůstat otevřené:

 • Opravny aut, kde bude méně než 30 lidí
 • Odtahové služby
 • Prodejny náhradních dílů 
 • Provozovny, kde si vyzvednete zboží nebo zásilku
 • Zahrádkářství, stavebniny a hobby markety pro podnikatele, kteří je potřebují jejich sortiment ke své činnosti, nikoliv pro běžnou veřejnost
 • Lázeňská zařízení pro péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění
 • Stavební, projektantské firmy (geologové, zeměměřiči, stavební analytici)
 • Prodejny zdravotnických potřeb
 • Prodejny pokladních jízdenek
 • Pošty – pouze přepážky uzpůsobené nepřímému kontaktu
 • Lékárny, supermarkety, banky, trafiky
 • MHD
 • Úřady dvakrát týdně tři hodiny (Po a St)
 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nařízení vlády v důsledku koronaviru

V rubrice Zajímavost

 

3. Porada- březen 2020

13 Bře

3. Porada- březen 2020

 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 3. Porada- březen 2020

V rubrice Zápisy z jednání