RSS
 

Archiv Prosinec, 2019

Plakát Hracholusky 2020

24 Pro

 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Plakát Hracholusky 2020

V rubrice Galerie, Nezařazené

 

Podepsání kolektivní smlouvy pro rok 2020

20 Pro

Vážení spoluzaměstnanci,

dovolte, abychom Vás informovali, že 19. 12. 2019 byla podepsána Kolektivní smlouva na rok 2020 mezi Vašimi zástupci v KOO LB MINERALS a vedením společnosti LB MINERALS, s r. o.

Kolektivní vyjednávání probíhalo od 7. 11. 2019. S podporou Vás, našich spoluzaměstnanců, za přispění zástupců jednotlivých základních organizací a zástupců vedení naší společnosti došlo po složitých jednáních, k dohodě na znění konečného textu Kolektivní smlouvy na rok 2020.

Podařilo se pro všechny zaměstnance zachovat všechny výhody, které na základě kolektivní smlouvy využívali již v roce 2019.

Došlo k dohodě u článku 6.1.4 kolektivní smlouvy na úpravě rozpětí minimálních a maximálních mzdových tarifů 1 – 12 při stanovené týdenní pracovní době 37,5 hod.

Došlo k dohodě u článku 6.1.8 kolektivní smlouvy, kde probíhalo nejobtížnější a nejsložitější vyjednávání – minimální navýšení průměrných tarifů. Vaši zástupci v KOO LB MINERALS na navýšení základních mezd kladli nejvyšší prioritu a tento bod byl nejdůležitější pro drtivou většinu zaměstnanců naší společnosti. Průměrná výše základní hodinové a měsíční mzdy vycházející ze mzdových výměrů zaměstnanců platných k 30. 9. 2019 se u zaměstnanců všech pracovních kategorií s výjimkou zaměstnanců odměňovaných smluvní mzdou zvýší v průměru nejméně o 4,5 procentního bodu nejpozději do 1. 2. 2020.

Došlo k dohodě u článku 6.13 kolektivní smlouvy. Ocenění dlouhodobých pracovních výsledků zaměstnanců, budou od 1. 1. 2020 zaměstnancům poskytnuty zvýšené odměny, které nemají charakter mzdy:

  • za celkovou dobu trvání pracovního poměru ve společnosti:

5 let       4 000 Kč

10 let     7 000 Kč

15 let   10 000 Kč

20 let   13 000 Kč

25 let   16 000 Kč

30 let   19 000 Kč

35 let   22 000 Kč

40 let   25 000 Kč

45 let   28 000 Kč

  • při dosažení životního jubilea 50 let věku při celkové době trvání pracovního poměru ve společnosti:

od   5 do 10 let                                  7 500 Kč

od 10 do 15 let                               10 000 Kč

od 15  do 20 let                               12 500 Kč

nad 20 let                                      15 000 Kč

  • při prvním skončení pracovního poměru v souvislosti s nabytím nároku na starobní důchod, ….. (atd. znění KS 2020)

od   5 do 10 let                                   15 000 Kč

od  10 do 15 let                                  20 000 Kč

od  15 do 20 let                                 25 000 Kč

nad 20 let                                            30 000 Kč

Došlo k dohodě, při projednávání článku 8.2 kolektivní smlouvy, že od 1. 2. 2020 dojde u cenově zvýhodněného stravování k navýšení ceny hlavního jídla u zaměstnance  z 31 Kč  na  34 Kč.  Dále  bylo  dohodnuto, že  příspěvek  na  stravování od 1. 2. 2020 bude zvýšen také i za zaměstnavatele, a to o necelých 7 Kč na jedno hlavní jídlo.

Došlo k dohodě u článku 8.5.1 kolektivní smlouvy, kdy příspěvek na rekreaci bude navýšen z částky 6 000,- Kč na částku 7 000,- Kč. Od 1. 1. 2020 tak bude příspěvek zvýšen o 1 000,- Kč.

Dále v textu kolektivní smlouvy došlo k úpravám vyvolaným legislativními změnami a v  některých  případech  zobecněním  na  základě  právních  předpisů.

Podpisem kolektivní smlouvy byl dán prostor k řešení problémů vyvolaných nepříznivým stavem na pracovním trhu a k nalezení odpovědí na otázky, které ukázaly na problémy v jednotlivých výrobních jednotkách naší společnosti. Kolektivní smlouva zaručuje minimální procento nárůstu mzdových tarifů a jako v několika minulých letech, tak i v roce 2020 bude pravděpodobně procento nárůstu minimálních mzdových tarifů překročeno.

Děkuji Vám všem za podporu, zástupcům v koordinačním odborovém orgánu působícím při naší společnosti, kolegům v koordinačním odborovém orgánu sesterské společnosti LASSELSBERGER, se kterými aktivně spolupracujeme celou dobu od vzniku obou společností, a také děkujeme zástupcům vedení společnosti LB MINERALS a LASSELSBERGER za to, že se kolektivního vyjednávání aktivně účastnili a svým odpovědným přístupem k jednání zachovali sociální smír v našich společnostech. Zaměstnanci společností podpisem Kolektivní smlouvy na rok 2020 mají stanovené podmínky, za kterých budou v příštím roce odměňováni za práci, a jaké budou využívat benefity pro odpočinek a relaxaci.

 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Podepsání kolektivní smlouvy pro rok 2020

V rubrice Nezařazené

 

VZO vánoční přání a PF 2020

13 Pro

zobrazit: VZO vánoční přání a PF 2020 

 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem VZO vánoční přání a PF 2020

V rubrice Nezařazené

 

9. VZO porada 12.12. 2019

13 Pro

9. VZO porada 12.12.2019

 

 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 9. VZO porada 12.12. 2019

V rubrice Zápisy z jednání

 

Pozor od 1.1.2020 nově Elektronická neschopenka

12 Pro

DESATERO PRO POJIŠTĚNCE, aneb co se mění a co zůstává

Pokud onemocníte a ošetřující lékař vás uzná dočasně práce neschopným, od 1. 1. 2020 vám dá pouze
průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce (ne již 3 díly papírové neschopenky).
Od lékaře můžete odejít přímo domů, protože už není třeba předávat, posílat či jinak doručovat
zaměstnavateli papírovou neschopenku ani žádné jiné formuláře. Nemění se Vaše povinnost dodržovat
režim stanovený lékařem a povinnost umožnit kontrolu jeho dodržování v prvních 14 dnech nemoci
i zaměstnavateli, kterému z tohoto důvodu v uvedených dvou týdnech nahlašujete případnou změnu místa
pobytu a vycházek.

Nadále také máte povinnost nahlásit neprodleně zaměstnavateli (telefonicky, SMS zprávou, e-mailem), že
jste onemocněli a lékař vás uznal dočasně práce neschopným.
Průkaz práce neschopného, který vám lékař vytiskne a předá, je vaším dokladem, máte v něm zaznamenán
termín příští návštěvy lékaře, čas povolených vycházek, záznam o nástupu/propuštění z lůžkové péče,
záznam o předání do péče jiného lékaře apod., předkládáte ho také případné kontrole z OSSZ.
Nemusíte sami žádat o náhradu mzdy ani o nemocenské, peníze obdržíte stejným způsobem, jako vám
zaměstnavatel vyplácí mzdu (na stejný účet nebo adresu). V případě, že dostáváte mzdu v hotovosti,
prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu do ciziny nebo do ciziny na účet jiného peněžního
ústavu než banky, postupujete jako v následujícím bodě. Pořád přitom platí, že nemocenské vyplácí OSSZ
do 30 dnů od doručení řádně vyplněných podkladů pro výplatu dávky.

Chcete-li nemocenské poslat jiným způsobem nebo na jiný účet než je vám zasílána výplata, musíte tuto
skutečnost sdělit OSSZ. Nejjednodušší je použít k tomu tiskopis „Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné
pracovní neschopnosti“ (k dispozici je na webu ČSSZ), který lze odeslat elektronicky z ePortálu ČSSZ (zde je
i ke stažení a ručnímu vyplnění) nebo písemně poštou na OSSZ, pod kterou spadá váš zaměstnavatel.
Veškeré podklady a údaje k výpočtu nemocenského obdrží OSSZ elektronicky přímo od vašeho zaměstnavatele
(u OSVČ má OSSZ potřebné údaje ve své evidenci). Informace o vyměřovacím základu, ze kterého se počítá
výše dávky, bude jako dosud uvedena formou zprávy pro příjemce (při výplatě bankovním převodem) nebo
na složence.

Jste-li osoba samostatně výdělečně činná – OSVČ (dobrovolně účastná nemocenského pojištění), bude vám
nemocenské zasláno na účet, ze kterého hradíte pojistné na nemocenské pojištění, nebo na adresu, kterou
eviduje vaše OSSZ v souvislosti s vyplácením dávek. Pokud chcete nemocenské poslat jiným způsobem nebo
na jiný účet, musíte to sdělit OSSZ. Postup je stejný, jako výše u zaměstnanců a využívá se i stejný tiskopis
„Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti“.
Pokud vás během pracovní neschopnosti přebírá do péče jiný lékař, postačí předložit mu průkaz dočasně
práce neschopného pojištěnce (je na něm uvedeno číslo neschopenky).
Zaměstnavateli nepředáváte žádné doklady o trvání pracovní neschopnosti ani o jejím ukončení, všechny
tyto informace se dozví elektronicky z ČSSZ. Stejně jako jste však povinen informovat zaměstnavatele o Vaší
návštěvě u lékaře a vzniklé pracovní neschopnosti, máte tu samou povinnost i u jejího trvání a ukončení.

Více informací k eNeschopence: www.cssz.cz/eneschopenka. Konkrétní informace k nároku, výši a výplatě nemocenského sdělí příslušná ČSSZ

 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozor od 1.1.2020 nově Elektronická neschopenka

V rubrice Nezařazené

 

Stavebník č. 6 – 2019

07 Pro

ke stažení zde: Stavebník – 6/2019

Stavebník 6/2019

Starší vydání časopisu Stavebník zde…

 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Stavebník č. 6 – 2019

V rubrice Časopis Stavebník

 

Vážené kolegyně a kolegové, vážení zaměstnanci,

02 Pro

 

vedení společnosti LB MINERALS, s.r.o. rozhodlo o stanovení koeficientu pro 13. plat za rok 2019                                            (podle odstavce 6.1.7 kolektivní smlouvy) ve výši 1.

Výplata proběhne společně se mzdou za listopad, tedy 10.12.2019.

S pozdravem

Za vedení společnosti

Ing. Ladislav Matoušek
LB MINERALS, s.r.o.
jednatel společnosti

 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vážené kolegyně a kolegové, vážení zaměstnanci,

V rubrice Nezařazené