RSS
 

Archiv Listopad, 2015

Odbory: Česko by nemělo suroviny vyvážet, ale také zpracovávat. Pomůže to i vyšším mzdám

26 Lis

 

  1. 11. 2015 Face ČMKOS

Česko podle odborů potřebuje v příštích letech změnit ekonomickou politiku. Středem pozornosti má být odborná práce, inovace a výrobky s přidanou hodnotou. Přispělo by to pak i k lepším mzdovým podmínkám. Ze země se totiž nyní stal spíš „subdodavatel subdodavatele   subdodavatele “ pro cizí státy.

Sdílet obsah „Česká republika přešlapuje na místě. Vyspělé státy se nám vzdalují a dříve méně vyspělé země se nám naopak mílovými kroky přibližují,“ uvedl šéf Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula.

Země by tak podle odborů měla přehodnotit svou ekonomickou politiku tak, aby podpořila vlastní odbornou práci i výrobky. Tuzemská ekonomika by se měla soustředit například na svoje nerostné suroviny. Podniky je podle odborářů nemají vyvážet, ale naopak přímo zpracovávat. „Tím se můžeme dostat do situace, kdy my budeme tvořit cenu, ne že nám bude určena,“ dodal Středula. Podle představ odborů by do ciziny měly putovat hlavně investiční celky a výrobky s přidanou hodnotou. Číst dále… »

 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Odbory: Česko by nemělo suroviny vyvážet, ale také zpracovávat. Pomůže to i vyšším mzdám

V rubrice Nezařazené

 

Dnes dosaženo na našich stránkách 45.000 otevření, děkujeme Vám za Vaši návštěvu a za Váš zájem o naše informace. Za VZO LB MINERALS předseda Karel Hnilička

16 Lis
 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dnes dosaženo na našich stránkách 45.000 otevření, děkujeme Vám za Vaši návštěvu a za Váš zájem o naše informace. Za VZO LB MINERALS předseda Karel Hnilička

V rubrice Zajímavost

 

Bowling listopad 2015

14 Lis

 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bowling listopad 2015

V rubrice Naše akce, Zajímavost

 

Porada VZO listopad 2015

13 Lis

Porada VZO listopad 2015

 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Porada VZO listopad 2015

V rubrice Zápisy z jednání

 

10 Lis

12115644_1182161471798190_6693446875810231850_n[2]

 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

V rubrice Nezařazené

 

Novelizace zákoníku práce

05 Lis
Dnem 1.10.2015 nabývá účinnosti zákon č.205/2015 Sb., kterým se mění zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje se zákon č.266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců , a zrušují nebo mění některé zákony. Zákon byl publikován v částce 83 Sbírky zákonů České republiky.

Touto změnou ZP došlo k posílení právní ochrany zaměstnanců a rovněž právního postavení odborových organizací, a to mimo jiné nespornou zásluhou ČMKOS jako zástupce zaměstnanců v RHSD a připomínkového místa legislativního procesu. Současně byly provedeny některé legislativně technické změny upřesněním právní úpravy v některých ustanoveních.  Účelem této právní informace je , zejména s ohledem na její  žádoucí rozsah  i přehlednost , zmínit zejména nejpodstatnější změny, proto níže uvedený přehled změn ZP  nepředstavuje taxativní výčet.

  • § 1a odst.2 ZP: „zásada spravedlivého odměňování zaměstnance“…vyjadřuje hodnoty, které chrání veřejný pořádek
  • § 76 odst.5 se zrušuje, v návaznosti  na tuto změnu se nově v § 77 odst.4 ZP upravuje zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti
  • V § 33 odst.2 se slova „sdružení občanů..“nahrazují slovy…“spolku, odborové organizace..“ (legislativně technická změna s ohledem na pojmy dle nového občanského zákoníku)
  • část jedenáctá ZP obsahuje nově komplexní úpravu náhrady majetkové a nemajetkové újmy ( § 248 – §271u ZP ), tudíž  problematiky dosavadní náhrady škody  ,obsahující odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli ( § 250 a násl. ZP), odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci ( § 265 a násl. ZP ) , odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání ( §365 a násl.ZP ). Dochází  k legislativní úpravě, která jednak reaguje na  změnu pojmů podle  nového občanského zákoníku v této oblasti, zejména však z hlediska legislativního správně zahrnuje komplexně celou právní úpravu  újmy majetkové =  škody , i újmy nemajetkové a konkrétně v §§ 269 a násl.ZP odpovědnost zaměstnavatele za škodu v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Je třeba zdůraznit, že z hlediska práv a povinností , předmětu a rozsahu plnění nedochází k žádné faktické změně.
  • § 320a ZP je nové významné ustanovení, které stanoví, že náklady vzniklé činností odborových organizacích a organizacích zaměstnavatelů podporující vzájemná jednání na celostátní nebo krajské úrovni …hradí stát na základě dohody v RHSD.
  • Podle nového znění § 322 odst.2 ZP náklady na školení k prohloubení kvalifikace svazových inspektorů bezpečnosti práce pověřených výkonem odborové kontroly hradí stát.
  • Nový § 324 ZP stanoví, že „odborové organizace a organizace zaměstnavatelů se považují za veřejně prospěšné právnické osoby“. Tato právní úprava  je velmi důležitá a má zásadní pozitivní význam ve věci právního postavení odborových organizací vzhledem k připravovanému přijetí zákona o statusu veřejné prospěšnosti právnických osob.Pro odborové organizace  ztoho mimo jiné vyplývá, že nebudou muset být účastníky soudního řízení v několika fázích.
  • Nové je rovněž znění § 365 odst.1 ZP.
  • Část dvanáctá zákona č.205/2015 Sb. zrušuje zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců č.266/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Zpracoval : JUDr. Lubomír Dlouhý

Číst dále… »

 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Novelizace zákoníku práce

V rubrice Zajímavost

 

Divadla v roce 2015

02 Lis


Divadla-Plzeň

 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Divadla v roce 2015

V rubrice Naše akce, Zajímavost