RSS
 

Archiv Srpen, 2011

Okamura znovu tvrdě o exekutorech: Ať mě zažalují, už se těším

31 Srp

 

15.8.2011 17:57 – Tomio Okamura je sice podnikatel a jeho hlavní pracovní náplň se točí kolem cestovního ruchu. Řada věcí, které ovlivňují život v naší zemi, mu však vadí, proto je kritizuje a snaží se ovlivňováním politiků, a prostřednictvím svých blogů i veřejnosti, o jejich nápravu. Jak řekl ParlamentnímListům.cz, pokládá to za svoji povinnost, stejně jako by se měli aktivně zapojovat do veřejných diskusí i všichni, které něco v systému pálí. Jeden ze svých posledních blogů věnoval problematice exekutorů. Jak přiznal, těší se, že bude za něj zřejmě i žalován. Číst dále… »

 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Okamura znovu tvrdě o exekutorech: Ať mě zažalují, už se těším

V rubrice Zajímavost

 

Zájezd Praha zápas VIKTORIA Plzeň – BOLAŇOS Kodaň

28 Srp
 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zájezd Praha zápas VIKTORIA Plzeň – BOLAŇOS Kodaň

V rubrice Galerie

 

Přátelé všechno je to trochu jinak než nám to podávají

23 Srp

Nestarejte se o muže za oponou

Válka za nezávislost

Za královským trůnem stojí něco většího než je král sám. (Sir William Pitt  HOUSE OF LORDS 1770)

Světu vládne někdo úplně jiný než si lidé, kteří nevidí za oponu. (Benjamin Disraeli  English Statesman r.1844)

Skutečná pravda je taková, že velké finance měly vládu pod palcem již od dob vlády Andrea Jacksona. (Franklin D. Roosevelt)

Rokem 1775 v USA začíná válka za nezávislost. Americké kolonie se snažily osamostatnit od represivní anglické monarchie. Přestože za příčinu revoluce se uvádějí různé důvody, jeden vyčnívá nad ostatními jako primární příčina. Anglický král Jiří III. postavil mimo zákon nezávislou měnu, kterou pro sebe vydávaly anglické kolonie. Namísto vlastních peněz je nutil půjčovat si peníze od centrální anglické banky – za úrok. Tím se ale kolonie dostávaly do dluhu. Jak později napsal Benjamin Franklin: „To že král Jiří III. odebral koloniím možnost používat čestný peněžní systém, který osvobodil běžné lidi ze sevření finančními manipulátory, bylo pravděpodobně primární příčinou revoluce.“ V roce 1783 získala Amerika nezávislost na Anglii. Její boj proti konceptu centrální banky a zkorumpovaným nenasytným mužům, kteří s ní byli spojeni však teprve začal. Číst dále… »

 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přátelé všechno je to trochu jinak než nám to podávají

V rubrice Zajímavost

 

Rekreační středisko Máj Plasy turnaj v nohejbale – září 2009

22 Srp
 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rekreační středisko Máj Plasy turnaj v nohejbale – září 2009

V rubrice Naše akce

 

Upozornění !!!

22 Srp

Upozorňujeme, že vstupenky na utkání FC VIKTORIA Plzeň – FC KODAŇ  jsou již beznadějně vyprodány.

Účastníci zájezdu obdrží své vstupenky při odjezdu v autobusu od předsedy VZO pana Hniličky.

Odjezd je z Kaznějova v 16.50 hod.

 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Upozornění !!!

V rubrice Naše akce

 

Okamura: Zastřel svého exekutora?

16 Srp

 27.2.2011 9:01 – Stále častěji se objevují úvahy o zastřelení exekutora, který se vloupal do cizího domu, kde majitel ubytoval dlužníka. Lidé dovozují, že střelit cizího vetřelce, který se vloupal do mého domu, je správné. Mají pravdu. Právo exekutora vloupat se bez kontroly do cizího domu odporuje logice i ústavě. Dluhy se mají platit a stát musí umět pomoci účinně chránit věřitele.

Nelze tak ovšem konat za cenu další nespravedlnosti, neřkuli loupeže za bílého dne. Exekutora máme v povědomí jako úřední osobu. Tou ovšem není. Exekutor je soukromý podnikatel, který se živí vymáháním dluhů. Člen exekutorské komory má ovšem podle zákonů některá mimořádná oprávnění.

Pomiňme zákon a řekněme si, jaká práva by měl a neměl mít podle prostého
selského rozumu. Dluhy, tj. částky určené soudem, by měl vymáhat jen po dlužnících. Praxe je ovšem taková, že majetek exekutoři zabavují bez ohledu čí je. Záminkou je obvykle společná domácnost s dlužníkem. Podle zákona je postižený (nevinně okradený) povinen doložit vlastnictví majetku. To je v mnoha případech nemožné – já sám schraňuji doklady pouze na věci v záruční době nebo v majetku firmy. Tato praxe odporuje principu římského a současného evropského práva, které říká In dubio pro reo (v pochybnostech ve prospěch obviněného) a z něhož vychází i další princip presumpce neviny. Presumpce neviny je uvedena v Listině základních práv a svobod (dále Listina) v oddílu Právo na soudní a jinou právní ochranu. Tato listina, jako součást ústavy, je nadřazená veškerým zákonům. Není povinností občana dokazovat svou nevinu (ani třeba dokládat vlastnictví), ale je to povinností státu či jemu pověřených orgánů. Je těžké vymoci dluhy, ale exekutor si to nemůže ulehčovat na úkor nevinných lidí.

Porušování domovní svobody

Poslední úprava zákona umožnila exekutorům vstoupit do obydlí dlužníka a to bez účasti policie. Úpravu tehdy zákonodárci do zákona vkládali s bohulibým úmyslem ušetřit státní kase za policejní asistenci. Zákon nemá logiku – exekuci před vykonáním musí nařídit soud – i ten stojí peníze a nikoho nenapadlo soudy vyloučit. Tedy, pravda, „lobbisty“ spojené s exekutory to už napadlo, ale takové šílenství zatím neprošlo. V každém případě soudní líčení se připočte k nákladům exekuce a je to. Stejně tak je možné případnou účast policisty na exekuci zaplatit z majetku dlužníka. Domovní svoboda je ústavně zaručené právo plynoucí z článku 12 Listiny práv a patří mezi nejzákladnější lidská práva a svobody. Podle nálezu
Ústavního soudu je možné domovní svobodu porušit „jen a pouze v zájmu ochrany demokratické společnosti jako takové, případně v zájmu ústavně zaručených základních práv a svobod jiných“. Do téhle kategorie rozhodně nespadá exekuce uvalená na majetek jiné osoby.

Jen pro ujasnění:
Každý má povinnost platit své dluhy.
Věřitel má vždy právo je vymáhat.
Exekutor pověřený soudem může mít právo je vymáhat.
Nikdo nemá ovšem právo v rámci vymáhání dluhu zabavovat majetek kohokoli jiného než dlužníka. Je samozřejmě na soudu, aby v případě, že dlužník převede majetek na jinou osobu takový převod zrušil. Ani soud ovšem nemůže nařídit a schválit zabavení majetku, který není ani nebyl v držení dlužníka. A nikdo nemůže po nikom chtít, aby na své náklady a navíc o své újmě někde dokazoval, že jeho majetek je jeho. Tady bych vyjmul povinnost – u nás neexistující, ale žádoucí – doložit případně legálně své příjmy v případě podezření, že majetek je nabytý nelegálně. Nikdo nemá právo porušovat domovní svobodu toho, kdo není dlužníkem, navíc bez asistence orgánu, který by kontroloval jednání exekutora. Exekutor nemůže být všemocný lovec lidí s pravomocemi, které nemá ani policie, ale dokonce ani soud.

Dluhy a jiné dluhy

Dlužníci v ČR jsou vůbec zajímavé téma. Ti, co dluží deseti a stamiliony, žijí a zřejmě dál budou žít spokojeně. Stát jim v mnoha případech dlužné stamiliony odpouští. Podle některých ekonomů jen v devadesátých letech takhle stát přišel o bilion korun. Jde hlavně o nesplacené půjčky velkých firem, ale také třeba o neplacené sociální odvody za zaměstnance a podobně. Miroslav Topolánek a jeho firma si vypůjčili 3x po sobě u třech bank. Ani jednou dluh celý nesplatili. Za poslední dluh ručili 4 společníci včetně Topolánka osobními směnkami. Přesto dlužných asi 16 milionů po nich nikdo nechtěl. Dluhy v podstatě převzala konsolidační banka a v poslední kauze odepsal asi 10 milionů pražský magistrát. V důsledku je zaplatili daňoví poplatníci. Za údajný prodej neziskové zadlužené firmy VAE si pak Topolánek ještě koupil byt, namísto aby z prodeje uhradil dluhy. Přesto se takový notorický dlužník stal premiérem za „konzervativní a pravicovou“ stranu. Pak je tu sorta malých dlužníků. Jedna jízda na černo stála před deseti lety 400 Kč pokuty pro Dopravní podnik v Praze. Za její vymožení si monopolní právník Dopravních podniků pan Sokol účtuje 2500 Kč. Jde samozřejmě o vymožení v uvozovkách. Sekretářka jen odešle nakopírovanou žalobu soudu. Soud v případě bezdomovce si za určení adresy naúčtuje 25 000 Kč. Celkový dluh za jednu černou jízdu pak činí asi 28 000 Kč. Znám kluka, který byl před deseti lety dočasně bezdomovec a za asi 8 pokut má s odměnou exekutorovi platit přes 300 000 Kč, slovy tři sta tisíc. Dnes je z něj štvanec. Připomínám, že z oněch 300 000 dostane Dopravní podnik jen 3200 Kč. O případech, kdy exekutoři sami kradou není třeba hovořit – kauzy, kdy si exekutoři účtovali fingované a předražené cestovné v řádu deseti až statisíců, už médii proběhly. A také kauzy, kdy si navzájem přihrávali levně nemovitosti nebo vyvolávali uměle konkurzy a exekuce ve spolčení se soudci a správci konkurzních podstat a okrádali nevinné lidi. Důvodná podezření z podobných machinací byla i vůči předešlému dlouholetému šéfovi exekutorů Podkonickému. Dost hrozivé informace o podvodech a zločinech exekutorů jsem našel na www.aktualne.eu v rubrice Exekutoři.

 

Něco tu není v pořádku

Dluhy si plaťme – bez toho nemůže fungovat ekonomika. Nemůže ani fungovat, když malé dlužníky budeme doslova ruinovat. V praxi to totiž znamená, že takový dlužník oficiálně nikde nepracuje – to proto, že celou výplatu by mu exekutor zabavil. Bere podpory, pracuje na černo a stát tak o další peníze přichází. Exekutoři musí začít respektovat ústavu a měl by jim to nařídit také zákon – v tuhle chvíli je problém, že s některými exekutory je spojený také současný ministr spravedlnosti (viz info na výše zmíněném webu). Jím navrhované zákony posilující pravomoce a libovůli exekutorů pak dostávají logiku. Zákon by měl naopak posílit šance na spravedlivé vymožení dluhu. Tady si umím představit institut nucených prací pro dlužníky, kdy většina výdělku půjde na splátky dluhu. Představte si expremiéra Topolánka, jak kope u Vás v obci plyn. Není to hezká představa? A vedle v tílku zpocený
Kočárník, Kalousek se Sobotkou a další, kteří mají na svědomí dluhy celého státu? Haškův Feldkurát Katz říkal: „To se nám to hoduje, když nám lidi půjčujou.“ Jde jen o to, aby velcí dlužníci přestali hodovat, malí se přestali schovávat a všichni začali splácet.

Tomio Okamura
Autor je viceprezident a mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří

Psáno pro server Podnikatel.cz

 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Okamura: Zastřel svého exekutora?

V rubrice Zajímavost

 

Turnaj v nohejbale Máj Plasy – říjen 2004

16 Srp

no images were found

 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Turnaj v nohejbale Máj Plasy – říjen 2004

V rubrice Naše akce