RSS
 

Archiv Březen, 2010

Zápis z jednání březen 2010

29 Bře

Porada VZO LB MINERALS březen 2010

 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis z jednání březen 2010

V rubrice Zápisy z jednání

 

Seminář o nelegálním zaměstnávání cizinců

21 Bře

Seminář Strany zelených – informace

Odborový svaz Stavba ČR obdržel pozvání se žádostí o vystoupení s  referátem na semináři, pořádaném Stranou zelených v prostorech Poslanecké sněmovny dne 2.března 2010 na téma „ Obchod s lidmi – Vykořisťování cizinců na českém pracovním trhu“. Semináře se zúčastnili kromě našeho svazu zástupci Strany zelených, neziskových organizací v  této oblasti působících a velvyslanectví Ukrajiny .
Problematika zaměstnávání cizinců a vůbec jejich působení v ČR z  hlediska širšího kontextu, a hlavně související zásadní problémy s  nelegálním zaměstnáváním cizinců se přímo dotýká celé širší problematiky zaměstnanosti tj.  udržení žádoucí rovnováhy na českém pracovním trhu a  úsilí odborů zamezit sociálnímu dumpingu, udržet úroveň reálných mezd, což by bylo ohroženo přílivem levné pracovní síly ze zahraničí.Proto jsem byl pověřen předsedou našeho odborového svazu, abych se tohoto semináře zúčastnil. Ve svém vystoupení jsem zdůraznil zejména právní aspekty – agenturní zaměstnávání, Zelené karty podle zákona o  zaměstnanosti, nezbytnost zamezení tzv.švarcsystému a dodržování pracovněprávních předpisů – zákoníku práce, nutné zintenzivnění a  zefektivnění kontrolního systému ve spolupráci všech příslušných zainteresovaných složek , koordinace postupu v tomto směru a  nezastupitelnou úlohu státu z hlediska legislativy . Zmínil jsem se též o  širších sociálních dopadech , pokud nedojde ke zlepšení legislativního prostředí v potřebném rozsahu a o aktivním působení ČMKOS a OS Stavba ČR jako její součásti , kteří v rámci svých možností o toto usilují. Také jsem informoval o našem působení v Mezirezortním orgánu pro potírání nelegálního zaměstnávání cizinců při MPSV.
Jednalo se o užitečnou a konstruktivní diskusi , v níž měly odbory, zde konkrétně OS Stavba ČR , možnost prezentovat svůj názor v rámci svého poslání obhajovat práva a oprávněné zájmy zaměstnanců.

JUDr. Lubomír Dlouhý
3.3.2010

 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Seminář o nelegálním zaměstnávání cizinců

V rubrice Nezařazené

 

Změna termínu konání hokejového utkání

20 Bře

Upozorňujeme zájemce, kteří se nahlásili na zájezd do Karlových Varů,
na hokejové utkání HC Energie Karlovy Vary – HC Plzeň 1929,
že došlo ke změně termínu a to z 3.1.2010 na 5.1. 2010.

Lístky si vyzvedněte po telefonické domluvě u předsedy VZO pana Hniličky tel. 4242 do 22.12. 2009, jinak lístky budou postoupeny náhradním zájemcům.

Cena:
člen naší organizace + rod. příslušníci a – 200,-Kč ,ostatní a – 400,-Kč

Předpokládaný odjezd:
v 15.30 hod, po trase Kaznějov-Mrtník, Bučí, Krašovice,Trnová, H.Bříza ves – Karlovy Vary.

Příjezd zpět cca do 22.00 hod.

 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Změna termínu konání hokejového utkání

V rubrice Naše akce