RSS
 

Archiv ‘Nezařazené’

Dodatek č. 1 KSVS 2019-2024 byl podepsán!!!

17 Dub
 

Ve čtvrtek 16.4.2020 byl podepsán Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně, uzavřené mezi Odborovým svazem Stavba ČR a Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy na straně jedné a Svazem podnikatelů ve stavebnictví na straně druhé. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dne 1.4.2020.

 

Předmětem Dodatku č. 1 je  změna článku 33 písm.a) KSVS. Dochází k navýšení minimálních mzdových tarifů v hodinové mzdě průměrně o 6,5 % a v měsíční mzdě průměrně o 6,3 %.

Současně smluvní strany podepsaly návrh na rozšíření závaznosti tohoto dodatku.

Podepsané znění tohoto dodatku naleznete v příloze.

https://www.osstavba.cz

 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dodatek č. 1 KSVS 2019-2024 byl podepsán!!!

V rubrice Nezařazené

 

Stavebník č. 2/2020

13 Dub

ke stažení zde: Stavebník – 2/2020

Stavebník 2/2020

Starší vydání časopisu Stavebník zde…

 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Stavebník č. 2/2020

V rubrice Nezařazené

 

Vážení spolupracovníci, kolegyně a kolegové,

03 Dub

všichni dnes žijeme již řadu týdnů v mimořádné situaci v souvislosti s hrozící virovou epidemií a všichni se smiřujeme s celou řadou opatření, která přijala vláda ČR. Také vedení naší společnosti LB MINERALS, s.r.o. reagovalo a reaguje na situaci celou řadou přijatých opatření a pravidel.

Jsem rád, že je naši zaměstnanci dodržují a vzájemně se tak chrání před masivním rozšířením epidemie. Není to mnohdy při řadě pracovních činností jednoduché, ale nutné. Doufám, že nám všem tato disciplína vydrží po celou potřebnou dobu. Ještě jednou děkuji.

Start do roku 2020 jsme měli jako společnost opět úspěšný. Nyní je však zřejmé, že vlivem dopadů koronavirové krize se hospodářská situace každým dnem dramaticky mění, a to bohužel k horšímu.

Proto bych se rád krátce zmínil o tom, co vedení očekává v dalších týdnech a měsících. Naše produkce není určena konečnému spotřebiteli, nýbrž většinově se jedná o součást receptur dalších výrobců. Tyto naše odběratelské společnosti a koncerny postupně snižují či zastavují výrobu a my na to budeme nuceni v příštích týdnech a měsících reagovat.

Vedení společnosti již řadu dnů připravuje různé odhady a scénáře případného omezování našich výrob a provozů.  Neplánujeme však žádné masivní uzavírání závodů.

Informace od zákazníků naznačují, že bude spíše nutné flexibilně reagovat týden po týdnu.

Takovýto režim však nemůžeme zvládnout bez Vás, bez Vašeho pochopení situace, loajality, trpělivosti a snahy společně toto nelehké období překonat.

Mohu Vás ujistit, že všechna opatření, která budeme nuceni přijímat, budou vedena snahou minimalizovat nepříznivé dopady na naše zaměstnance a maximální snahou o zachování pracovních míst teď, i po překlenutí krizového období.

Naše společnost je stabilní a byla vždy úspěšná. Věřím, že společně zvládneme i toto období.

Vedení společnosti pro to udělá maximum.

Přeji Vám a Vašim rodinám pevné zdraví.

S pozdravem

Ing. Ladislav Matoušek

jednatel společnosti LB MINERALS, s.r.o.

 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vážení spolupracovníci, kolegyně a kolegové,

V rubrice Nezařazené

 

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zájezd na výstavu Hobby do Českých Budějovic jsme nuceni z důvodu zdravotní situace v ČR zrušit

01 Dub
 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zájezd na výstavu Hobby do Českých Budějovic jsme nuceni z důvodu zdravotní situace v ČR zrušit

V rubrice Nezařazené

 

Vážení kolegové,

20 Bře

 

    dovoluji si Vás informovat, že s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. zakázala Vláda ČR všem osobám pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, na všech místech mimo bydliště. Povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest platí i v zaměstnání. Příslušné usnesení Vlády ČR zasílám v příloze.

Pokud některý zaměstnanec odmítne nosit ochranné prostředky dýchacích cest, je nutné postupovat následovně:

– zaměstnanec nesmí být vpuštěn na pracoviště, příp. musí být vykázán;

–  je třeba upozornit zaměstnance, že porušuje povinnost stanovenou Vládou ČR a hrozí mu ze strany státu pokuta. Zároveň jde o porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci (každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci);

–  pokud zaměstnanec nebude pracovat z důvodu, že odmítá nosit ochranné prostředky dýchacích cest, jde o překážku na straně zaměstnance a nebude mu po tuto dobu vyplácena žádná náhrada mzdy (půjde o neomluvenou absenci).

 

V případě dotazů jsem Vám k dispozici.

S pozdravem

Mgr. Vladislav Nový

 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vážení kolegové,

V rubrice Nezařazené

 

Vážení kolegové,

19 Bře

na základě nově vyhlášeného nařízení Vlády ČR z dnešního dne  jsou všichni občané povinni, od půlnoci z dnešního dne na zítřek, vycházet ven pouze se zakrytými ústy a nosem. S ohledem na toto nařízení žádáme všechny zaměstnance naší společnosti o jeho důsledné dodržování. K zakrytí úst a nosu lze použít roušku (ať již zakoupenou či vyrobenou), šátek, šálu apod.

Společnost LB MINERALS, s.r.o. samostatně nebo ve spolupráci s LASSELSBERGER, s.r.o. již několik posledních týdnů intenzivně pracuje na zajištění ochranných pomůcek pro naše zaměstnance, mimo jiné i roušek. I přes včasné objednání roušek od několika dodavatelů a v množství tisíců nebylo k dnešnímu dni z jejich strany dodáno dostatečné množství ve sjednaných termínech. Naše společnost tak hledá i jiné cesty k jejich zajištění a očekáváme dodání v nejbližších dnech. Jakmile nám budou roušky dodány, budeme je ihned distribuovat všem našim zaměstnancům.

Zároveň Vám chci touto cestou poděkovat za trpělivost a součinnost při této mimořádné situaci.

Za vedení společnosti

Ing. Ladislav Matoušek

jednatel společnosti

 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vážení kolegové,

V rubrice Nezařazené

 

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

18 Bře

 

     v rámci nastalé situace a s ohledem na množící se  dotazy ze strany členů naší odborové organizace, které se týkají případné možnosti vyplácení bezúročné půjčky ve výši 10.000,-Kč z fondu VZO.  

    Dáváme tímto na vědomí, že v případě potřeby jsme připraveni do dvou dní plně uspokojit všechny Vaše žádosti.

Pro tyto účely bude využito rezervy pro sociální  program, možno je tedy použít až  500.000,-Kč.

V případě nutnosti je VZO připraven vyčlenit další finanční prostředky. 

                                                                                                     Za VZO  OS STAVBA ČR LB MINERALS a.s.

                                                                                                                          předseda Karel Hnilička

 
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

V rubrice Nezařazené